Αποποίηση ευθυνών
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ meteo2day.gr

Η περιήγηση και παραμονή σας στις σελίδες του meteo2day.gr σημαίνει αυτόματα ότι έχετε λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσης σελίδας και αποδέχεστε πλήρως όσα γράφονται. Σημαίνει επίσης ότι έχετε διαβάσει τους όρους χρήσης και τους αποδέχεστε πλήρως.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ meteo2day.gr ΑΜΕΣΑ

Ορισμοί:
[Ιστότοπος]: Ο διαδικτυακός τόπος meteo2day.gr με όλες τις ιστοσελίδες του που εμφανίζονται στο διαδίκτυο.
[Διαχειριστές]: Οι συντελεστές, συντάκτες και διαχειριστές του meteo2day.gr
[Επισκέπτες]: Οι επισκέπτες/χρήστες του [Ιστότοπου]
[Δεδομένα]: Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα για τον καιρό που παρουσιάζονται στον [Ιστότοπο], όπως προγνώσεις, μετρήσεις, ενδείξεις κ.α.
[Υπηρεσία]: Το σύνολο του περιεχομένου του [Iστοτόπου], συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων και γραφικών, και των [Δεδομένων].

Αποποίηση ευθυνών για τη χρήση της [Υπηρεσίας]:

Η [Υπηρεσία] παρέχεται στους επισκέπτες “ως έχει”, χωρίς καμία εγγύηση αδιάκοπης λειτουργίας ή έλλειψης λαθών ή παραλείψεων.

Οι [Διαχειριστές] καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η [Υπηρεσία] να λειτουργεί ομαλά και να έχει τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα. Δεν φέρουν όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας που οφείλεται σε οποιονδήποτε λόγο όπως π.χ. σφάλματα λογισμικού, κακή λειτουργία του υλικού (hardware) του server που φιλοξενεί τον [Ιστότοπο], ελλιπή ή εσφαλμένη ενημέρωση των [Δεδομένων] κ.α.

Οι [Διαχειριστές] δεν φέρουν επίσης καμία ευθύνη στην περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς, στο υλικό (hardware) ή λογισμικό (software) του Η/Υ των [Επισκεπτών], λόγω πιθανής ύπαρξης ανεπιθύμητων δικτυακών “ιών”, προερχόμενων από τον server που φιλοξενείται ο [Ιστότοπος].

Η χρήση της [Υπηρεσίας] και η περιήγηση στον [Ιστότοπο] γίνεται με απόλυτη ευθύνη των [Επισκεπτών].

Αποποίηση ευθυνών για τα [Δεδομένα]:

O [Ιστότοπος] παρέχει πληροφορίες για τον καιρό.

Όλα τα [Δεδομένα] που παρουσιάζονται στον [Ιστότοπο] προέρχονται από εξωτερικές πηγές και βασίζονται σε μελέτες, παρατηρήσεις, δεδομένα και στοιχεία τρίτων. Λαμβάνονται απευθείας από την World Weather Online (στο εξής WWO) που είναι διαδικτυακή υπηρεσία παροχής πληροφοριών για τον καιρό σε όλον τον κόσμο. Τα [Δεδομένα] πριν παρουσιαστούν στον [Ιστότοπο] αποθηκεύονται προσωρινά στη βάση δεδομένων (database). Η ενημέρωσή τους γίνεται αυτόματα, με χρήση ειδικού λογισμικού, σε τακτά χρονικά διαστήματα, περίπου κάθε μία (1) ώρα.

Οι [Διαχειριστές] δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την ορθότητα και ακρίβεια των [Δεδομένων] ούτε σχετίζονται ή συνεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την WWO (πέραν της λήψεως των [Δεδομένων] μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας). Ως εκ τούτου οι [Διαχειριστές] αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια, την ορθότητα και την ακρίβεια των [Δεδομένων], και δηλώνουν ότι αποκλειστικά υπεύθυνοι γι’ αυτά είναι οι ιδιοκτήτες και συντελεστές της WWO. Επίσης οι [Διαχειριστές] δεν ευθύνονται σε περίπτωση που η ενημέρωση των [Δεδομένων] γίνει καθυστερημένα, ή είναι ελλιπής ή εσφαλμένη, ή ακόμα και σε πιθανή προσωρινή, ή μόνιμη, μερική ή ολική διακοπή παροχής τους από την WWO.

Τα περιεχόμενα και τα [Δεδομένα] που παρουσιάζονται στον [Ιστότοπο] διατίθενται στους [Επισκέπτες] του [Ιστότοπου] “ώς έχουν”, αποκλειστικά για προσωπική χρήση, για λόγους απλής ενημέρωσης. Σε καμία περίπτωση τα [Δεδομένα] δεν πρέπει να θεωρούνται απολύτως έγκυρα ή αξιόπιστα, ούτε να αποτελέσουν αφορμή ή προτροπή για οποιαδήποτε δράση ή άλλη ενέργεια ή τη βάση για προγραμματισμό δράσεων ή άλλων ενεργειών. Οι [Διαχειριστές] δεν ευθύνονται για τον τρόπο με τον οποίο οι [Επισκέπτες] θα χρησιμοποιήσουν τα [Δεδομένα] και τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον [Ιστότοπο].

Οι [Επισκέπτες] χρησιμοποιώντας την [Υπηρεσία] με δική τους πρωτοβουλία, αποδέχονται ότι τα [Δεδομένα] μπορεί να μην είναι ακριβή, μερικώς ή στο σύνολό τους, και αναλαμβάνουν πλήρως τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Τελευταία ενημέρωση: 01 Ιουνίου 2010